ТОО "Фирма "Жаңабет"

Отзывы

Получение награды дает нам преимущество перед конкурентами...
Габдуллин Айпай Смагулович
Директор ТОО «Брус»

У меня появилась еще одна возможность показать нашим клиентам, что наши услуги на высшем уровне. Спасибо Вам за это. Также хочется сказать спасибо всему коллективу за проделанную работу в этом году это их заслуга.

«Вы делаете нужное дело!»
Баймуратов Берик Абдразакович
Директор ТОО СК СТАНДАРТ

Спасибо национальному рейтингу! В это непростое для страны и бизнеса время вдвойне приятно получать оценку нашего труда. Это является дополнительным стимулом в работе. Рейтинг способствует еще большему сплочению коллектива. Стимулирует руководство компании и сотрудников получивших дипломы и внесших весомый вклад в развитие движения качества. Вы делаете нужное дело! Мы уверенны что место в национальном рейтинге будет способствовать нашему дальнейшему росту; Достойных заказов с новыми подрядчиками, с фирмами с которыми сотрудничаем давно, а так же налаживанию новых контактов с партнерами по бизнесу.

ТОО "Фирма "Жаңабет"

ТОВ «Фірма Жабет»

ТОВ «Фірма Жабет» працює на ринку з надання послуг у сфері сертифікації (підтвердження відповідності) та лабораторних випробувань з 1997 року (Свідоцтво про державну реєстрацію № 1632-1901-ТОВ, дата первинної реєстрації 24.01.1997р.).

ТОВ "Фірма Жабет" знаходиться за адресою, м. Астана, пр. Абілай хана, 51, офіс 1 (Сектор 1), вул. Пушкіна 37/1 (Сектор 2), шосе Алаш 24/6 (Сектор 3), траса Астана-Караганда, будівництво 45/1, офіс 2, БЦ Ке Март.

 Наші повноваження та компетенція підтверджуються:

- атестатом акредитації органу з підтвердження відповідності продукції та послуг КZ.О.01.0628 від 03.02.2020р.;

- атестатом акредитації Випробувального центру KZ.І.01.0626 від 18.11.2019р.;

- атестатом на право проведення робіт у галузі промислової безпеки KZ08VEK00004565 від 01.02.2016р.;

- Державна ліцензія на заняття медичною діяльністю: санітарно-гігієнічексіє дослідження, санітарно-хімічні, вимірювання фізичних факторів (шуму, вібрації, електромагнітних полів та інших), радіометрія та дозиметрія (РЄ №00867CZ від 21.02.2011р);

- свідченням №30 від 03.02.2020р. Заради залізничного транспорту держав-учасниць співдружності;

- свідченням №31 від 18.11.2019р. Заради залізничного транспорту держав-учасниць співдружності.

Орган з підтвердження відповідності продукції ТОВ «Фірма Жанабет» здійснює:

- сертифікацію продукції за вимогами технічних регламентів Митного союзу;

- оформлення та реєстрацію декларацій про відповідність продукції вимогам технічних регламентів Митного союзу;

- сертифікацію продукції в системі РК;

- декларування у межах Митного союзу за Єдиною формою;

Орган з підтвердження відповідності продукції та послуг проводити роботи з підтвердження відповідності продукції та послуг (у формі сертифікації та декларування) суворо відповідно до затвердженої області акредитації.

        Орган з підтвердження відповідності продукції та послуг ТОВ «Фірма Жанабет» включений до «Єдиного реестру органів із сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) Митного союзу».

         В органі з підтвердження відповідності продукції та послуг ТОВ «Фірма «Жабет» працюють 18 експертів атестованих в Державній системі технічного регулювання Республіки Казахстан з різних видів продукції.

Область діяльності включає проведення підтвердження відповідності таких видів продукції: будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, дорожніх матеріалів; машинобудівної, залізничної та металургійної продукції; автотранспортних засобів; електротехнічної, кабельної продукції; меблевої продукції та товарів деревообробки; легкої промисловості; нафтопродуктів; парфумерно-косметичної продукції; хімії та побутової хімії.

Орган з підтвердження відповідності продукції та послуг  проводить роботи з підтвердження відповідності продукції згідно з технічними регламентами Митного союзу:

- ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного подвижного состава»;

- ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»;

- ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта»;

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;

- ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»;

- ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»;

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельным и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»;

- ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»;

- ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности»;

- ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;

- ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» - в части декларирования;

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» - в части сертификации;

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; 

- ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

Испытательный Центр ТОО «Фирма Жаңабет» имеет в своем составе: строительную лабораторию, физико-механическую лабораторию, лабораторию химическую и топливного сырья, мебельную лабораторию, лаборатория легкой промышленности, электротехническую лабораторию, лабораторию экологического мониторинга, лабораторию промышленной безопасности, которые осуществляют контроль  за качеством применяемых материалов.

         Испытательный Центр оснащен современными средствами измерений и испытательным оборудованием, что позволяет проводить испытания продукции качественно.

  Испытательный центр ТОО «Фирма Жанабет» включен в «Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза».

Область діяльності Випробувального центру включає проведення випробувань будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, дорожніх матеріалів; машинобудівної, залізничної та металургійної продукції; автотранспортних засобів; електротехнічної, кабельної продукції; меблевої продукції та товарів деревообробки; легкої промисловості; нафтопродуктів; парфумерно-косметичної продукції; хімії та побутової хімії; екологічний моніторинг викидів шкідливих речовин, у атмосферу; проведення експертизи промислової безпеки; підготовка, перепідготовка спеціалістів у галузі промислової безпеки.

 Діяльність Випробувального центру ТОВ «Фірма Жанабет» спрямована на якісне проведення випробувань продукції відповідно до затвердженої галузі акредитації, з найбільшою достовірністю та точністю, використовуючи найдосконаліші засоби та методики випробувань, з метою забезпечення безпеки для життя та здоров'я споживачів.

         В інформаційно-методичному бюро налічується понад 7 000 одиниць актуалізованих нормативних документів на паперових носіях, включаючи:

- Національні стандарти Республіки Казахстан (СТ РК);

- регіональні (міждержавні) стандарти (ГОСТ);

- міжнародні стандарти (ІSO, IEC);

- національні стандарти РФ та РБ (ГОСТ Р, СТБ);

- методичні вказівки (МУ);

- санітарні норми та правила (СанПіН);

- будівельні норми та правила (СНіП);

- документи Митного союзу;

- Показники нормативних документів із стандартизації Республіки Казахстан (річний, щомісячний);

- Показники міждержавних нормативних документів зі стандартизації;

 - каталоги міжнародних стандартів.

Актуалізація стандартів проводиться на постійній основі відповідно до щомісячних інформаційних показників стандартів (ІКС). Нормативні документи, які пройшли актуалізацію, не застосовуються у роботі з підприємствами.

Персонал лабораторій – професіонали, які мають багаторічний досвід випробувань. Усі співробітники постійно підвищують свою професійну кваліфікацію, беруть участь у галузевих семінарах та конференціях.

Фахівці випробувального центру атестовані на перший, другий, третій кваліфікаційні рівні за методом контролю, що не руйнує.

 ТОВ «Фірма Жабет» проходитиме планові перевірки з боку РДП на ПХВ «Національний центр акредитації» та Департаменту Комітету з технічного регулювання та метрології по м.Астана. Результати планових перевірок свідчать, що діяльність ТОВ «Фірма Жабет» здійснюється відповідно до вимог, встановлених законодавством Республіки Казахстан.

×